mateusz morawiecki

Mateusz Morawiecki

Bio

Data urodzenia:

20.06.1968

Miejsce urodzenia:

Wrocław

Wykształcenie:

wyższe

Zawód:

polityk

Jeśli podobają Ci się tego typu projekty – możesz postawić mi kawę!

Oświadczenie majątkowe

Zasoby pieniężne

Rodzaj i ilośćKursW PLN
PLN4 700 000,001,004 700 000,00

Rodzaj i ilośćKursW PLN
PLN56 000,001,0056 000,00
Obligacje skarbowe (PLN)4 600 460,001,004 600 460,00
Zmiana r/r-43 540,00 (-0,93%)

Rodzaj i ilośćKursW PLN
PLN (z uwzględnieniem PPK)15 700,001,0015 700,00
Obligacja skarbowe (PLN)4 403 140,001,004 403 140,00
Zmiana r/r-237 620,00 (-5,10%)

Rodzaj i ilośćKursW PLN
PLN88 000,001,0088 000,00
Obligacje skarbowe (PLN)4 480 660,001,004 480 660,00
Zmiana r/r+149 820,00 (+3,39%)

Ewentualne waluty obce zostały przeliczone na PLN wg kursów na 31 grudnia poszczególnych lat.

Dochód brutto

ŹródłoDochód (w PLN)
KPRM199 707,60
Dieta parlamentarna30 062,40

ŹródłoDochód (w PLN)
KPRM236 278,52
Dieta parlamentarna37 578,05
Zmiana r/r+44 086,57 (+19,19%)

ŹródłoDochód (w PLN)
KPRM285 045,36
Dieta parlamentarna45 679,92
Zwrot nadpłaconych składek ZUS w związku z wcześniejszą realizacją uprawnień wynikających ze stosunku pracy w przeszłości z Santander Bank Polska S.A.17 764,90
Zmiana r/r+74 633,61 (+27,25%)

Mateusz Morawiecki w oświadczeniu majątkowym za 2022 rok wykazał darowizny pieniężne dla szeregu fundacji i organizacji w wysokości ok. 380 000,00 zł. Ewentualne waluty obce zostały przeliczone na PLN wg kursów na 31 grudnia poszczególnych lat.

Wartość nieruchomości

RodzajDeklarowana wartość
Dom – położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi150 m2własność1 900 000,00
Mieszkanie72,4 m2własnościowe1 100 000,00
Dom całoroczny na działce budowlanej o powierzchni ok. 3100 m2, w tym współwłasność działki (z zaznaczoną wyłącznością dysponowania ok. 300 m2) – zabudowania gospodarcze i sanitariaty100 m2własność3 250 000,00
Segment (szeregówka) o pow. ok. 180 m2 położony na działce o pow. ok. 400 m2 – posiadam 50% własności tego segmentu szeregowego – przybliżona wartość 50% ok. 600 tys. zł180 m2b/d600 000,00
Działka rolna2 hawłasność200 000,00

RodzajDeklarowana wartość
Dom – położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi150 m2własność1 900 000,00
Mieszkanie72,4 m2własnościowe1 100 000,00
Dom – położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi100 m2własność3 500 000,00
Segment (szeregówka) o pow. ok. 180 m2 położony na działce o pow. ok. 400 m2 – posiadam 50% własności tego segmentu szeregowego – przybliżona wartość 50% ok. 600 tys. zł180 m2b/d600 000,00
Działka rolna2 hawłasność200 000,00
Zmiana r/r+250 000,00 (+3,55%)

RodzajDeklarowana wartość
Dom – położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi150 m2własność1 900 000,00
Mieszkanie72,4 m2własnościowe1 100 000,00
Dom całoroczny na działce budowlanej o powierzchni ok. 3100 m2, w tym współwłasność działki (z zaznaczoną wyłącznością dysponowania ok. 300 m2) – zabudowania gospodarcze i sanitariaty100 m2własność3 500 000,00
Segment (szeregówka) o pow. ok. 180 m2 położony na działce o pow. ok. 400 m2 – posiadam 50% własności tego segmentu szeregowego – przybliżona wartość 50% ok. 600 tys. zł180 m2b/d600 000,00
Działka rolna2 hawłasność200 000,00
Zmiana r/r0,00 (0,00%)

RodzajDeklarowana wartość
Dom położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymiok. 150 m2własność1 900 000,00
Mieszkanie72,4 m2własnościowe1 100 000,00
Dom całoroczny na działce budowlanej o powierzchni ok. 3100 m2 w tym współwłasność działki, zabudowania gospodarcze i sanitariaty100 m2własność3 500 000,00
Segment (szeregówka) położony na działce o pow. ok. 400 m2100 m2własność 50%600 000,00
Działka rolna2 hawłasność200 000,00
Zmiana r/r0,00 (0,00%)

Ewentualne waluty obce zostały przeliczone na PLN wg kursów na 31 grudnia poszczególnych lat.

Zobowiązania pieniężne

ŹródłoKwota w PLN
0,00

ŹródłoKwota w PLN
0,00
Zmiana r/r0,00

ŹródłoKwota w PLN
0,00
Zmiana r/r0,00

ŹródłoKwota w PLN
0,00
Zmiana r/r0,00
Mateusz Morawiecki w oświadczeniach majątkowych za 2019-2022 wykazał pożyczkę dla siostry w wysokości ok. 300 000,00 zł. Ewentualne waluty obce zostały przeliczone na PLN wg kursów na 31 grudnia poszczególnych lat.

Pojazdy i inne mienie ruchome

ZdjęcieRok produkcji

ZdjęcieRok produkcji

ZdjęcieRok produkcji

ZdjęcieRok produkcji

Pozostałe

Pozostałe
Uprawnienia do akcji Santander w liczbie 3857. Nie osiągam dochodu z tego tytułu. Nie mam wiedzy, czy te uprawnienia mogą się zmaterializować.
Uprawnienia do akcji Santander określone kwotowo w wysokości do 350 tys. zł. Nie osiągam dochodu z tego tytułu. Nie mam wiedzy, czy te uprawnienia mogą się zmaterializować.
Prawo do odroczonych premii (część wynagrodzenia), ujętych w raportach rocznych BZWBK, publikowanych w latach zatrudnienia w BZWBK, należnych na podstawie umowy o pracę zakończonej 16.11.2025 r. i na podst. art. 9f Ustawy Prawo Bankowe i uchwała z dn. 04.10.2011, nr 258/2011 KNF, par. 27-34 w prawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem (…) oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
Pożyczka dla osoby fizycznej w drugim stopniu pokrewieństwa (siostra) – wartość ok. 300 000 zł.
Zabudowana kuchenna – ok. 60 tys. zł.
Meble (1) – ok. 70 tys. zł.
Meble (2) – ok. 100 tys. zł.
Meble, zabudowa (3) – ok. 100 tys. zł.
Sprzęt techniczny – ok. 20 tys. zł.

Pozostałe
Prawo do odroczonych premii (część wynagrodzenia), ujętych w raportach rocznych BZWBK, publikowanych w latach zatrudnienia w BZWBK, należnych na podstawie umowy o pracę zakończonej 16.11.2025 r. i na podst. art. 9f Ustawy Prawo Bankowe i uchwała z dn. 04.10.2011, nr 258/2011 KNF, par. 27-34 w prawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem (…) oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
Pożyczka dla osoby fizycznej w drugim stopniu pokrewieństwa (siostra) – wartość ok. 300 000 zł.
Zabudowa kuchenna – ok. 60 tys. zł.
Meble (1) – ok. 80 tys. zł.
Meble (2) – ok. 100 tys. zł.
Meble, zabudowa po remoncie (3) – ok. 115 tys. zł.
Sprzęt techniczny (1) – ok. 15 tys. zł.
Sprzęt techniczny (2) – ok. 15 tys. zł.

Pozostałe
Zwrot nadpłaconych składek ZUS w wysokości 17 764,90 zł pobranych w 2021 r., a wypłaconych w 2022 r. w związku z wcześniejszą realizacją uprawnień wynikających ze stosunku pracy w przeszłości z Santander Bank Polska S.A.
Prawo do odroczonych premii (część wynagrodzenia), ujętych w raportach rocznych BZWBK, publikowanych w latach zatrudnienia w BZWBK, należnych na podstawie umowy o pracę zakończonej 16.11.2025 r. i na podst. art. 9f Ustawy Prawo Bankowe i uchwała z dn. 04.10.2011, nr 258/2011 KNF, par. 27-34 w prawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem (…) oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
Pożyczka dla osoby fizycznej w drugim stopniu pokrewieństwa (siostra) – wartość ok. 300 000 zł.
Darowizny pieniężne dla fundacji i organizacji, które w swoim zakresie działania koncentrują się na: rehabilitacji aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wspieraniu więzi społecznych i profilaktyce zdrowia psychicznego, pomocy dla nastolatków w zakresie radzenia sobie ze stresem lub lękami, pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (uzależnienie, przemoc), wspieraniu kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowaniu kolonii i półkolonii oraz zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparciu rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo przekazałem darowizny w postaci pieniężnej i rzeczowej na rzecz uchodźców z Ukrainy. Łączna wartość darowizn wyniosła ok. 380 000 zł.
Zabudowa kuchenna – ok. 60 tys. zł.
Meble (1) – ok. 80 tys. zł.
Meble (2) – ok. 100 tys. zł.
Meble, zabudowa po remoncie (3) – ok. 115 tys. zł.
Sprzęt techniczny (1) – ok. 15 tys. zł.
Sprzęt techniczny (2) – ok. 15 tys. zł.

Pozostałe
Prawo do odroczonych premii (część wynagrodzenia), ujętych w raportach rocznych BZWBK, publikowanych w latach zatrudnienia w BZWBK, należnych na podstawie umowy o pracę zakończonej 16.11.2025 r. i na podst. art. 9f Ustawy Prawo Bankowe i uchwała z dn. 04.10.2011, nr 258/2011 KNF, par. 27-34 w prawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem (…) oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
Pożyczka dla osoby fizycznej w drugim stopniu pokrewieństwa (siostra) – wartość ok. 300 000 zł.
Darowizny pieniężne dla fundacji i organizacji, które w swoim zakresie działania koncentrują się na: rehabilitacji aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wspieraniu więzi społecznych i profilaktyce zdrowia psychicznego, pomocy dla nastolatków w zakresie radzenia sobie ze stresem lub lękami, pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (uzależnienie, przemoc), wspieraniu kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowaniu kolonii i półkolonii oraz zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparciu rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo przekazałem darowizny w postaci pieniężnej i rzeczowej na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Zabudowa kuchenna – ok. 60 tys. zł.
Meble (1) – ok. 80 tys. zł.
Meble (2) – ok. 100 tys. zł.
Meble, zabudowa po remoncie (3) – ok. 115 tys. zł.
Sprzęt techniczny (1) – ok. 15 tys. zł.
Sprzęt techniczny (2) – ok. 15 tys. zł.
Udostępnij!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
radek karbowski
Twórz Skrót polityczny

Cześć!

Z tej strony Radek Karbowski, jestem twórcą Skrótu politycznego. To projekt realizowany w 100% „po godzinach” i utrzymywany wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców w serwisie Patronite. Jeśli podoba Ci się to, co robię – możesz do nich dołączyć.

Z góry dziękuję!