mateusz morawiecki

Poseł na Sejm RP

Mateusz Morawiecki

Majątek

(początek X kadencji)

zasoby pieniężne

4 568 660,00 zł

dochód brutto

348 490,18 zł

nieruchomości

7 300 000,00 zł

zobowiązania

0,00 zł

zjedź na dół po więcej szczegółów

kadencje

2

Okręg wyborczy

31 (Katowice)

data urodzenia

20.06.1968

miejsce urodzenia

Wrocław

wykształcenie

wyższe

Śledzę polską politykę, żebyś Ty nie musiał/a

Przegląd majątku

Zasoby pieniężne

890,82% powyżej średniej
FlagPLN
88 000,00 zł
FlagObligacje skarbowe (PLN)
4 480 660,00 zł
Flag SUMA
4 568 660,00 zł
Ewentualne waluty obce zostały przeliczone na PLN.

Dochód brutto

10,52% powyżej średniej

KPRM
285 045,36 zł
Dieta parlamentarna
45 679,92 zł
Zwrot nadpłaconych składek ZUS w związku z wcześniejszą realizacją uprawnień wynikających ze stosunku pracy w przeszłości z Santander Bank Polska S.A.
17 764,90 zł
Flag SUMA
348 490,18 zł
Mateusz Morawiecki w oświadczeniu majątkowym za 2022 rok wykazał darowizny pieniężne dla szeregu fundacji i organizacji w wysokości ok. 380 000,00 zł. Ewentualne waluty obce zostały przeliczone na PLN.

Wartość nieruchomości

353,68% powyżej średniej

Dom położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymiok. 150 m2własność
1 900 000,00 zł
Mieszkanie72,4 m2własnościowe
1 100 000,00 zł
Dom całoroczny na działce budowlanej o powierzchni ok. 3100 m2 w tym współwłasność działki, zabudowania gospodarcze i sanitariaty100 m2własność
3 500 000,00 zł
Segment (szeregówka) położony na działce o pow. ok. 400 m2100 m2własność 50%
600 000,00 zł
Działka rolna2 hawłasność
200 000,00 zł
Flag SUMA
7 300 000,00 zł
Ewentualne waluty obce zostały przeliczone na PLN.

Zobowiązania pieniężne

100% poniżej średniej

-
0,00 zł
Flag SUMA
0,00 zł
Mateusz Morawiecki w oświadczeniach majątkowych za 2019-2022 wykazał pożyczkę dla siostry w wysokości ok. 300 000,00 zł. Ewentualne waluty obce zostały przeliczone na PLN.

Pojazdy i inne


-

Prawo do odroczonych premii (część wynagrodzenia), ujętych w raportach rocznych BZWBK, publikowanych w latach zatrudnienia w BZWBK, należnych na podstawie umowy o pracę zakończonej 16.11.2025 r. i na podst. art. 9f Ustawy Prawo Bankowe i uchwała z dn. 04.10.2011, nr 258/2011 KNF, par. 27-34 w prawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem (...) oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.

Pożyczka dla osoby fizycznej w drugim stopniu pokrewieństwa (siostra) – wartość ok. 300 000 zł.

Darowizny pieniężne dla fundacji i organizacji, które w swoim zakresie działania koncentrują się na: rehabilitacji aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wspieraniu więzi społecznych i profilaktyce zdrowia psychicznego, pomocy dla nastolatków w zakresie radzenia sobie ze stresem lub lękami, pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (uzależnienie, przemoc), wspieraniu kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowaniu kolonii i półkolonii oraz zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparciu rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo przekazałem darowizny w postaci pieniężnej i rzeczowej na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Zabudowa kuchenna – ok. 60 tys. zł.

Meble (1) – ok. 80 tys. zł.

Meble (2) – ok. 100 tys. zł.

Meble, zabudowa po remoncie (3) – ok. 115 tys. zł.

Sprzęt techniczny (1) – ok. 15 tys. zł.

Sprzęt techniczny (2) – ok. 15 tys. zł.

Sprawdź również

Koalicja Obywatelska

Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość

Prawo i Sprawiedliwość

Konfederacja

Koalicja Obywatelska

Udostępnij!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email