100 konkretów

O co tu chodzi?

Koalicja Obywatelska przed wyborami zadeklarowała realizację 100 konkretów w trakcie pierwszych 100 dni rządów, a ja zebrałem je w jednym miejscu i będę obserwował, które z nich udało się zrealizować. To całkowicie oddolna inicjatywa – nie jestem związany z żadną redakcją, ugrupowaniem politycznym czy stowarzyszeniem. Działam w pojedynkę i patrzę na ręce polityków wszystkich opcji.

100 konkretówKoalicja Obywatelska przed wyborami zadeklarowała realizację 100 konkretów w trakcie pierwszych 100 dni rządów, a ja zebrałem je w jednym miejscu i będę obserwował, które z nich udało się zrealizować. To całkowicie oddolna inicjatywa – nie jestem związany z żadną redakcją, ugrupowaniem politycznym czy stowarzyszeniem. Działam w pojedynkę i patrzę na ręce polityków wszystkich opcji. Jeśli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć na Patronite lub stawiając kawę.

Szczegóły

zrealizowane

9

nie w pełni

5

niezrealizowane

86

Do końca 100 dni od objęcia rządów pozostało:

100 dni na realizację 100 konkretów minęło

Śledzę polską politykę, żebyś Ty nie musiał/a

100 konkretów koalicji obywatelskiej

Aktualizacja: 22.03.2024

LPKonkretKomentarz
65Niezrealizowane
Ujawnimy listy osób nielegalnie podsłuchujących i wydających nielegalne decyzje o podsłuchiwaniu obywateli.
55Niezrealizowane
Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy wyznaniowych zostanie uregulowana przez samorządy. Opłaty te nie mogą być okazją do nieuzasadnionych podwyżek wprowadzanych decyzją parafii lub diecezji.
83Niezrealizowane
Język śląski zostanie uznany za język regionalny. Ponownie złożymy ustawę, która nada językowi śląskiemu status języka regionalnego, a tym samym odpowie na oczekiwania Ślązaków.
Prace nad uznaniem języka śląskiego za regionalny cały czas trwają w Sejmie.
100Niezrealizowane
Zniesiemy cenzurę nałożoną na polską kulturę: cenzurę ekonomiczną, czyli cofanie środków finansowych dla instytucji kultury niewygodnych dla władzy; cenzurę personalną, czyli obsadzanie instytucji kultury osobami podległymi władzy,
98Niezrealizowane
Wprowadzimy ustawę o statusie artysty gwarantującą artystom i artystkom minimum zabezpieczenia socjalnego, dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych uwzględniający specyfikę pracy. Pandemia obnażyła wady obecnego systemu, w którym praca twórcza nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. Wsparcie dla systemu zapewnią środki, trafiające wcześniej m.in. na Fundusz Kościelny.
95Niezrealizowane
Ułatwimy organizacjom pozarządowym pozyskiwanie środków prywatnych tworząc system zachęt podatkowych dla darczyńców i możliwość podpisywania umów sponsorskich bez prowadzenia działalności gospodarczej.
94Niezrealizowane
Skończymy z przekazywaniem środków organizacjom nacjonalistycznym. Wzmocnimy system ekspercki, a politycy nie będą już rozdawać dotacji wg własnych preferencji.
77Niezrealizowane
Przywrócimy emerytom mundurowym prawa nabyte – uprawnienia emerytalne odebrane im z naruszeniem powszechnych norm prawa.
76Niezrealizowane
Przeprowadzimy audyt i kontrolę działań operacyjnych w zakresie wykorzystania podsłuchów oraz działań Biura Spraw Wewnętrznych i Biura Nadzoru Wewnętrznego MSW. Zlikwidujemy „policję ministra Kamińskiego” w postaci Biura Nadzoru Wewnętrznego w MSW.
75Niezrealizowane
Pilnie przystąpimy do sojuszniczego programu obrony przeciwrakietowej tzw. Kopuły Europejskiej (European Sky Shield – europejska tarcza antyrakietowa). W interesie bezpieczeństwa Polski jest wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi do ochrony polskiego i europejskiego nieba.
74Niezrealizowane
Wydamy rozporządzenie o ochronie polskiego munduru. Wojsko ma służyć Polsce a nie politykom. Wprowadzimy zakaz wykorzystywania wojska w celach partyjnych i wyborczych.
73Niezrealizowane
W ciągu 100 dni przedstawimy program modernizacji polskiej armii. Pozyskamy kolejnych 6 baterii Patriot, znaczącą liczbę śmigłowców wielozadaniowych i bojowych, dronów najnowszej generacji i innych elementów obrony powietrznej.
Stany Zjednoczone zamierzają udzielić Polsce pożyczki w wysokości 2 miliardów dolarów na zakup 96 śmigłowców Apache, jednak żadne z wymienionych w konkrecie maszyn nie zostały pozyskane w ciągu pierwszych 100 dni rządów.
72Niezrealizowane
Przeprowadzimy kontrolę procedur dotyczących awansów i zakupów w polskim wojsku od 2015 roku. Stworzymy białą księgę dokumentującą wszystkie decyzje pociągające znaczne skutki finansowe, szczególnie poza procedurami przetargowymi i rozliczymy nieprawidłowości.
71Niezrealizowane
Wszyscy żołnierze niesłusznie zwolnieni po 2015 r. otrzymają możliwość powrotu do służby.
29Niezrealizowane
Zapewnimy finansowanie z UE na obronę polskiej granicy z Białorusią. Zlikwidujemy szlak przemytników przechodzących z Bliskiego Wschodu przez Białoruś do Polski i dalej UE.
28Niezrealizowane
Rozliczymy kierownictwa jednostek policji, w których dochodziło do nagminnego nadużywania władzy i realizowania politycznych zleceń: kierowania sił i środków policyjnych do partyjnych siedzib i prywatnych domów polityków, „śledzenia” przez patrole umundurowane i operacyjne działaczy i polityków opozycji.
27Niezrealizowane
Rozliczymy Komendanta Głównego Policji za działania łamiące porządek prawny na przykład wykorzystanie Biura Operacji Antyterrorystycznych do tłumienia zgromadzeń w tym strajków kobiet oraz innych działań, na polityczne zlecenie, wymierzonych w opozycję.
26Niezrealizowane
Rozdzielimy funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Prokurator nie może być politykiem. Przygotujemy Polskę do przystąpienia do Prokuratury Europejskiej, aby skuteczniej ścigać nadużycia finansowe, korupcję, pranie pieniędzy oraz transgraniczne oszustwa VAT-owskie.
Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zaprezentował założenia projektu nowelizacji ustawy „Prawo o prokuratorze”. Na ten moment nie doszło do żadnej formalnej zmiany. Polska złożyła również wniosek o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej.
25Niezrealizowane
Zlikwidujemy neoKRS i utworzymy Krajową Radę Sądownictwa w składzie zgodnym z Konstytucją. Nielegalni sędziowie dublerzy zostaną odsunięci od orzekania. Osądzimy tych, którzy sprzeniewierzyli się sędziowskiemu ślubowaniu.
24Niezrealizowane
Uwolnimy sądy od politycznych wpływów. Wykonamy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
81Niezrealizowane
Zweryfikujemy projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zatrzymamy bandyckie wywłaszczenia i naprawimy krzywdy już wywłaszczonym. Zablokujemy sprzedaż lotniska Okęcie.
70Niezrealizowane
Zlikwidujemy Narodowy Instytut Wolności, Fundusz Patriotyczny, Instytut De Republica i 14 innych powołanych przez PiS agencji i instytutów, które są przechowalnią pisowskich aparatczyków. Zlikwidujemy 42 stanowiska rządowych pełnomocników, zmniejszymy liczbę ministrów i wiceministrów.
Z jednej strony Instytut De Republica ma zostać zlikwidowany, z drugiej rząd Donalda Tuska liczy obecnie 118 ministrów i wiceministrów. Konkret tym samym nie może zostać uznany za zrealizowany.
99Nie w pełni
Odpolitycznimy i uspołecznimy media publiczne. Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych. Natychmiast zatrzymamy finasowanie fabryki kłamstw i nienawiści jaką stała się TVP i inne media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2mld zł z TVP na leczenie raka.
Po prezydenckim vecie pierwszej ustawy okołobudżetowej, w drugiej nie znalazły się środki na finansowanie mediów publicznych – trafiły na leczenie nowotworów u dzieci. Rada Mediów Narodowych nie została zlikwidowana.
69Niezrealizowane
Przywrócimy przejrzystość finansów publicznych. Przedstawimy białą księgę stanu finansów publicznych na koniec 2023 r. Winnych przestępstw urzędniczych pociągniemy do odpowiedzialności. W ciągu 100 dni ujawnimy plany finansowe i wszystkie wydatki funduszy poza budżetem.
68Niezrealizowane
W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje a nie znajomości rodzinne i partyjne.
Członkinią Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych została Magdalena Roguska należąca do Platformy Obywatelskiej i pełniąca funkcję skarbniczki warszawskiego oddziału partii. Od niedawna jest również szefową gabinetu politycznego ministra Marcina Kierwińskiego.
67Zrealizowane
Przedstawimy akt oskarżenia wobec funkcjonariuszy MSZ odpowiedzialnych za korupcję, która doprowadziła do niekontrolowanego napływu migrantów do Polski.
W związku z tzw. „aferą wizową” został zatrzymany były wiceminister MSZ, Piotr Wawrzyk. Usłyszał zarzuty – grozi mu do 10 lat więzienia.
66Niezrealizowane
Odzyskamy publiczne środki od przestępców, którzy dopuścili się kradzieży lub marnotrawstwa pieniędzy podatników. Kontrola obejmie każdy resort, szczebel, instytucję. Ujawnimy nieprawidłowości i wskażemy odpowiedzialnych za korupcję, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.
64Niezrealizowane
Rozliczymy wszystkie afery Daniela Obajtka, w tym sprzedaż udziałów w Rafinerii Gdańskiej.
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie fuzji Lotosu i Orlenu.
23Nie w pełni
Złożymy wnioski do niezależnej, odpolitycznionej prokuratury o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej następujących osób: Jarosława Kaczyńskiego – za sprawstwo kierownicze i usiłowanie zmiany ustroju państwa. Łukasza Szumowskiego – za miliony wydane na niesprawne respiratory. Janusza Cieszyńskiego – za współudział w aferze respiratorowej. Antoniego Macierewicza – za ukrywanie wyników badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w Smoleńsku, za zniszczenie polskiego kontrwywiadu i działania na rzecz Rosji. Odpowiedzialnych za bezprawny zakup i inwigilowanie obywateli Pegasusem. Hejterów, którzy wykorzystywali informacje pozyskane z ministerstwa sprawiedliwości do szkalowania niezależnych sędziów. Odpowiedzialnych za zmarnowanie miliardów złotych na budowę elektrowni w Ostrołęce. Prokuratorów usiłujących uchylić immunitet i wszczynających bezpodstawne postępowania karne przeciwko niezawisłym sędziom za wydawane przez nich orzeczenia. Policjantów, którzy pobili kobiety protestujące przeciwko barbarzyńskiemu orzeczeniu Trybunału Przyłębskiej w sprawie aborcji. Komendanta Jarosława Szymczyka za użycie granatnika w Komendzie Głównej Policji. Piotra Wawrzyka i jego współpracowników z MSZ za aferę wizową (w tym m.in. za możliwe naruszenie art. 231 i art. 296 § 2 Kodeksu karnego). Jacka Kurskiego za niszczenie mediów publicznych (w tym m.in. za możliwe naruszenie art. 43, art. 44 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo prasowe, art. 231 Kodeksu karnego). Adama Niedzielskiego – za wykorzystywanie do celów politycznych danych wrażliwych znajdujących się w rejestrach medycznych prowadzonych w resorcie zdrowia.
W związku z tzw. „aferą wizową” został zatrzymany były wiceminister MSZ, Piotr Wawrzyk. Usłyszał zarzuty – grozi mu do 10 lat więzienia.
22Nie w pełni
Łamanie Konstytucji i praworządności będzie szybko rozliczone i osądzone. W tym celu postawimy przed Trybunałem Stanu: Andrzeja Dudę – za odmowę przyjęcia ślubowania od trzech prawidłowo wybranych przez Sejm VII kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz za zastosowanie prawa łaski w stosunku do nieprawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwóch innych funkcjonariuszy, Mateusza Morawieckiego – za wydanie decyzji polecającej Poczcie Polskiej przeprowadzenie nielegalnych wyborów kopertowych, Jacka Sasina – za bezprawne wydanie 70mln zł na wybory kopertowe, Zbigniewa Ziobro – za wykorzystywanie do celów partyjnych środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości, Adama Glapińskiego – za zniszczenie niezależności Narodowego Banku Polskiego i brak realizacji podstawowego zadania NBP, jakim jest walka z drożyzną, Przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego i ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, obu za zniszczenie mediów publicznych (w tym m.in. za naruszenie art. 213. ust. 1 Konstytucji, a także art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 2, art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, oraz art. 231 Kodeksu karnego).
Koalicja rządząca przygotowała wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu wyłącznie Adama Glapińskiego. W konkrecie mowa jest o siedmiu osobach, dlatego został oznaczony jako zrealizowany nie w pełni.
63Niezrealizowane
Zapewnimy czystą i tanią wodę do produkcji rolnej – postawimy na budowę lokalnych systemów zatrzymujących wodę w glebie. Rolnik ma prawo skorzystać z wody, która spadnie na jego grunt.
62Niezrealizowane
Obniżymy koszty prowadzenia gospodarstw: zapewniając wsparcie dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.
61Niezrealizowane
Wprowadzimy dla rolników fundusz stabilizacyjny, pokrywający straty spowodowane oszustwami pośredników i szkodami łowieckimi.
60Niezrealizowane
Odbudujemy polską tradycję hodowli świń – budżet pokryje całość kosztów bioasekuracji.
59Niezrealizowane
Przedstawimy projekt zwiększenia przestrzeni magazynowej i budowy nowego terminala (portu zbożowego) w Gdańsku.
58Niezrealizowane
Uruchomimy program budowy nowoczesnych targowisk w każdym mieście.
20Niezrealizowane
Co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach musi pochodzić z Polski. Wprowadzimy obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach.
54Niezrealizowane
Wprowadzimy zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych Kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym. Tacy biznesmeni jak Tadeusz Rydzyk powinni sobie radzić bez pieniędzy pochodzących z podatków obywateli.
18Niezrealizowane
Religia w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji.
Pod koniec stycznia 2024 roku do konsultacji społecznych trafił projekt, którego jednym z celów jest prowadzenie zajęć z religii i etyki na pierwszej lub ostatniej lekcji. Na ten moment nie powstało żadne rozporządzenie. Ewentualne ma wejść w życie 1 września 2024 roku.
17Niezrealizowane
Ocena z religii zostanie wykreślona ze świadectw szkolnych.
Pod koniec stycznia 2024 roku do konsultacji społecznych trafił projekt, którego jednym z celów jest wykluczenie oceny z religii i etyki ze średniej ocen rocznych. Na ten moment nie powstało żadne rozporządzenie. Ewentualne ma wejść w życie 1 września 2024 roku.
16Niezrealizowane
Zlikwidujemy Fundusz Kościelny.
Na początku lutego prace rozpoczął rządowy zespół ds. Zmian w Funduszu Kościelnym. Na ten moment żadne formalne decyzje nie zapadły.
57Niezrealizowane
Skończymy z wycinką drzew w miastach i zapewnimy ochronę bioróżnorodności na terenach miejskich. Wprowadzimy instytucje „miejskiego ogrodnika”, odpowiedzialnego za parki, nowe nasadzenia i użytki ekologiczne.
56Niezrealizowane
Stworzymy program odtwarzania torfowisk i mokradeł, który będzie w pełni uwzględniał interesy polskich rolników, by chronić środowisko. Szacuje się, że odwodnione przez człowieka torfowiska emitują w Polsce więcej gazów cieplarnianych niż elektrownia w Bełchatowie.
88Niezrealizowane
Skończymy z nielegalnym importem śmieci do Polski. Za rządów PiS Polska stała się śmietniskiem Europy. Będziemy stanowczo egzekwować prawo, dając stosownym organom większe uprawnienia.
53Niezrealizowane
Obejmiemy rzeki stałym monitoringiem w automatycznych stacjach pomiaru czystości. Zmodernizujemy systemy oczyszczania i przetwarzania ścieków i uruchomimy narzędzia pozwalające na skuteczne zwalczanie nielegalnych zrzutów ścieków. Wdrożymy program rewitalizacji rzeki „Czysta Odra”.
52Niezrealizowane
Rozliczymy partyjnych namiestników PiS za prowadzoną przez ostatnie 8 lat rabunkową gospodarkę leśną.
51Niezrealizowane
Zapewnimy społeczny nadzór nad lasami i możliwość zaskarżania planów urządzenia lasu do sądu.
Prace nad projektem zostały rozpoczęte. Nie wiemy, kiedy zmiany wejdą w życie.
15Niezrealizowane
Zatrzymamy niekontrolowany wywóz nieprzetworzonego drewna z Polski. Surowiec z polskich lasów powinien służyć przede wszystkim polskim przetwórcom.
14Zrealizowane
Wyłączymy najcenniejsze przyrodniczo obszary lasów z wycinki i przeznaczymy je tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne.
8 stycznia 2024 roku na polecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska Lasy Państwowe musiały wstrzymać lub ograniczyć wycinkę na wskazanych obszarach o łącznej powierzchni blisko 100 tys. hektarów.
78Zrealizowane
Uzyskamy pieniądze z funduszy unijnych i wrócimy do grupy decyzyjnej w instytucjach UE.
Do Polski zaczynają spływać pieniądze z Unii Europejskiej. Pod koniec grudnia 2023 roku 5 mld zł w ramach programu RePowerEU.
89Niezrealizowane
Przedstawimy szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 75% do 2030 roku. Przyspieszymy rozwój niskoemisyjnych źródeł energii (OZE i energetyki jądrowej). Opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania.
87Nie w pełni
„Zamrozimy” ceny gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 r.
7 grudnia 2023 roku ustawa została przyjęta przez Sejm (247 głosów za, 1 przeciw, 197 wstrzymało się). 8 grudnia ustawa przeszła przez Senat, a a 15 grudnia została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. „Zamrożenie” cen dotyczy wyłącznie pierwszej połowy 2024 roku.
86Niezrealizowane
Złożymy projekt ustawy odblokowującej możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie (zmniejszenie odległości do 500 m) z jasnymi i szybkimi regułami wydawania decyzji o budowie i przyłączeniu. Lokalne społeczności otrzymają 5% przychodów ze sprzedaży energii.
85Niezrealizowane
Umożliwimy stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd.
84Niezrealizowane
Przywrócimy korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów – niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę.
93Niezrealizowane
Przeznaczymy 10 mld złotych na rewitalizację i remonty pustostanów w zasobach polskich samorządów oraz przeznaczymy 3 mld złotych rocznie na dofinansowanie nowych projektów w modelu TBS oraz remont i powiększenie miejskich zasobów mieszkaniowych.
90Niezrealizowane
Aby mieszkań w Polsce powstawało więcej uwolnimy grunty spółek skarbu państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a zawłaszcza te które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Programu PiS, który okazał się katastrofą.
91Niezrealizowane
Wprowadzimy kredyt z oprocentowaniem 0% na zakup pierwszego mieszkania.
80Niezrealizowane
Wprowadzimy 0% VAT na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów dla Polaków.
37Niezrealizowane
Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku).
4Niezrealizowane
Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.
Donald Tusk w trakcie konferencji po posiedzeniu rządu 19 marca 2024 roku poinformował, że wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 tys. zł w tym roku nie jest możliwe ze względów finansowych. Rząd ma wrócić do tego konkretu w przyszłym roku.
41Niezrealizowane
Złożymy gotowy projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia.
W Sejmie procedowany jest obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.
40Niezrealizowane
Stworzymy system usług asystenckich dla osób niesamodzielnych, w ramach którego profesjonalni, certyfikowani opiekunowie będą wspierali osoby niesamodzielne. W ciągu pierwszych 100 dni złożymy projekt ustawy i rozpoczniemy szkolenia i certyfikacje.
39Niezrealizowane
Odciążymy pracujących opiekunów osób niesamodzielnych. Wprowadzimy Bon Opiekuńczy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów.
8Niezrealizowane
Zlikwidujemy tzw. „pułapkę rentową”: osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować nie tracąc renty.
47Niezrealizowane
Podniesiemy kwotę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł.
19Niezrealizowane
Podniesiemy zasiłek pogrzebowy do 150% płacy minimalnej – czyli od lipca 2024 będzie to 6450 zł. Obecnie to 4000 zł.
97Niezrealizowane
Uzdrowimy mechanizmy ewaluacji nauki. Zweryfikujemy wykaz czasopism punktowanych przy poszanowaniu ustawowej roli Komisji Ewaluacji Nauki.
Nowy wykaz czasopism został opublikowany, ale opiera się o projekt opracowany w czerwcu 2023 roku. Minister nauki podjął decyzję o stworzeniu nowej listy od podstaw jeszcze w 2024 roku.
96Niezrealizowane
Wzmocnimy autonomię uczelni i zabezpieczymy apolityczność szkół wyższych poprzez zwiększenie finansowania nauki i poprawę transparentności wydatkowanych środków.
45Niezrealizowane
Zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych. Wprowadzimy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole. Przeznaczymy dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse, sport, rozwijanie zainteresowań. Zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu.
Powstał projekt rozporządzenia zmieniający zasady zadawania prac domowych. Na ten moment nie wszedł jeszcze w życie. Brakuje deklaracji odnośni dodatkowych środków na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse.
44Niezrealizowane
W ciągu pierwszych 100 dni rozpoczniemy proces przechodzenia polskiej edukacji na system 1 zmianowy. Od 1 września 2025 wszystkie polskie szkoły podstawowe będą działały w takim systemie.
43Niezrealizowane
Uwolnimy nasze dzieci od ciężkich plecaków – w każdej szkole postawimy indywidualne szafki dla dzieci, a każdy podręcznik będzie miał wersje elektroniczną.
42Niezrealizowane
Odpolitycznimy szkoły. Natychmiast wycofamy przedmiot HiT. Wprowadzimy praktyczne, a nie ideologiczne podstawy programowe i podręczniki, tworzone i zatwierdzane przez ekspertów i nauczycieli praktyków w Komisji Edukacji Narodowej, a nie przez polityków.
6Nie w pełni
Podniesiemy wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30%. Nie mniej niż 1500zł brutto podwyżki dla nauczyciela. Wprowadzimy stały system automatycznej rewaloryzacji. Przywrócimy autonomię i prestiż zawodu nauczyciela – mniej biurokracji, większa niezależność w doborze lektur, rozszerzaniu tematów.
16 stycznia 2024 roku ustawa okołobudżetowa zawierająca podwyżki dla nauczycieli została przyjęta przez Sejm (408 głosów za, 15 przeciw). 17 stycznia przeszła przez Senat, a 31 stycznia została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Konkret zrealizowany częściowo, ponieważ na tym etapie nie trwają prace nad systemem automatycznej rewaloryzacji oraz nad autonomią i prestiżem zawodu nauczyciela.
32Niezrealizowane
Dzięki odblokowanym środkom unijnym zwiększymy dostępność lekarzy geriatrów oraz opieki długoterminowej.
31Niezrealizowane
Na obszarach pozbawionych odpowiedniej diagnostyki stworzymy Powiatowe Centra Zdrowia zapewniające powszechny i równy dostęp do diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego i świadczeń specjalistycznych.
30Niezrealizowane
Zniesiemy limity NFZ w lecznictwie szpitalnym, dzięki czemu znacząco skróci się czas oczekiwania na konsultacje i zabiegi.
3Niezrealizowane
Wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych.
2Niezrealizowane
Wprowadzimy łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt (sms-y, maile) na kształt funkcjonującego w systemie prywatnym. W ten sposób ograniczymy liczbę nieodbytych wizyt, a tym samym skrócimy kolejki.
38Zrealizowane
Obniżymy VAT dla sektora „beauty” do 8%.
Rozporządzenie ministra finansów w Rządowym Centrum Legislacji pojawiło się w w trakcie pierwszych 100 dni rządów. Zmiana natomiast wejdzie w życie 1 kwietnia 2024 roku.
36Niezrealizowane
Ograniczymy czas kontroli mikro przedsiębiorców do 6 dni w skali roku. Urzędy Skarbowe nie będą w nieskończoność przedłużać kontroli.
35Niezrealizowane
Pomożemy mikro przedsiębiorcom obniżyć koszty działalności: zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS.
Zmiany mają wejść w życie w 2025 roku. Na ten moment formalnie w tym temacie nic się nie dzieje.
34Niezrealizowane
Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.
Zmiany w składce zdrowotnej zostały zapowiedziane przez Izabelę Leszczynę oraz Andrzeja Domańskiego 21 marca 2024 roku. Na ten moment nie wiemy, kiedy wejdą w życie.
33Niezrealizowane
Wprowadzimy „Urlop dla przedsiębiorców”: jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.
Do końca lutego 2024 roku do Sejmu ma trafić projekt wprowadzający „Urlop dla przedsiębiorców”. Start jeszcze w 2024. EDIT: Rząd 19 marca 2024 roku przyjął projekt ustawy związany z konkretem. Zmiana ma wejść w życie w 2024 roku.
21Niezrealizowane
Zniesiemy zakaz handlu w niedziele, ale każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.
82Zrealizowane
Powołamy Ministerstwo Przemysłu z siedzibą na Śląsku.
Ministerstwo Przemysłu zostało powołane 19 grudnia 2023 roku. Trwają prace, które mają doprowadzić do wyodrębnienia ministerstwa z MAP już 1 marca 2024 roku.
5Niezrealizowane
Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT).
Rządowy projekt związany z kasowym PITem ma został przyjęty w II kwartale 2024 roku.
13Niezrealizowane
Wspieramy kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka: w ramach programu „Aktywna mama” wypłacimy 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – tzw. „babciowe”.
W rządzie trwają prace nad tym projektem, ale nie wiadomo, kiedy zostanie przedstawiony i wdrożony.
12Zrealizowane
Zapewnimy dostęp do „antykoncepcji awaryjnej” bez recepty.
22 lutego 2024 roku ustawa została przyjęta przez Sejm (224 głosy za, 196 przeciw, 1 wstrzymał się). 6 marca nad ustawą pracował Senat – nie wniesiono żadnych poprawek. Wkrótce ustawa zostanie przekazana prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
11Niezrealizowane
Zapewnimy pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych.
10Niezrealizowane
Zapewnimy prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie.
9Niezrealizowane
Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety.
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że wszystkie projekty dotyczące prawa aborcyjnego będą rozpatrywane na posiedzeniu 11 kwietnia 2024 roku.
7Niezrealizowane
Wprowadzimy drugą waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5%.
50Zrealizowane
Odwołamy Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka i powołamy na to stanowisko osobę, dla której dobro dzieci będzie priorytetem.
28 listopada została wybrana nowa rzeczniczka praw dziecka – Monika Horna-Cieślak, która 20 grudnia złożyła ślubowanie.
49Zrealizowane
Przywrócimy finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
W budżecie na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.
92Niezrealizowane
Wprowadzimy 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych.
46Niezrealizowane
Wprowadzimy ustawę o związkach partnerskich.
Zmiany w tym zakresie zostały zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska pod koniec grudnia 2023 roku. Na ten moment żadne zmiany nie weszły w życie.
79Niezrealizowane
Wprowadzimy obligacje antyinflacyjne poprzez zmianę w ustawie o NBP (gotowy projekt ustawy). Oszczędności Polaków będą zabezpieczone przed inflacją od pierwszego dnia.
48Niezrealizowane
Natychmiast przystąpimy do realizacji polityki antyprzemocowej.
1Zrealizowane
Na stałe wprowadzimy finansowanie in vitro z budżetu państwa. Na finansowanie procedury in vitro przeznaczymy nie mniej niż 500mln zł. – tak by pary, które chcą mieć dzieci miały dostęp do najnowocześniejszych metod.
29 listopada 2023 roku ustawa została przyjęta przez Sejm (268 głosów za, 118 przeciw, 50 wstrzymało się). 8 grudnia ustawa przeszła przez Sejm, a 15 grudnia została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.